REGULAMENTUL
EURASIA WINE & SPIRITS COMPETITION 2019
27 - 28 februarie, Chişinău, Moldova

TERMENE:
Pentru a primi carduri de înregistrare:
11 februarie 2019 - pentru companiile străine,
23 februarie 2019 - pentru companiile Moldovenești.
23 februarie 2019 - termenul limită pentru primirea probelor.
25 februarie 2019 - taxa de participare
Nerespectarea termenelor de înregistrare și de plată va duce la imposibilitatea de a participa la concurs.


Art. 1. ORGANIZAREA CONCURSULUI
Concursul Internaţional de vinuri şi băuturi spirtoase EURASIA WINE & SPIRITS COMPETITION 2019 este organizat de către compania PPE S.R.L. sub patronatul Organizaţiei Internaţionale a Viei şi Vinului (OIV).
Concursul este organizat în conformitate cu Normele concursurilor internaţionale de vinuri elaborate de O.I.V. iar aprecierea probelor va fi făcută de un juriu internaţional ai cărui membri sunt recunoscuţi prin experienţă şi profesionalism.

Art. 2. ACCEPTAREA PROBELOR
Concursul International EURASIA WINE & SPIRITS COMPETITION 2019 este deschis tuturor tipurilor de vin şi băuturilor spirtoase, aşa cum sunt definite în "Codul international al practicilor oenologice", ce au fost produse în conformitate cu legislaţia ţării de origine. Sunt admise în Concurs şi alte vinuri speciale sau produse pe bază de struguri, must sau vin, precum şi distilate de origine vitivinicolă.
Vinurile şi alte produse de origine vitivinicolă prezentate spre jurizare vor fi grupate pe categorii, conform regulamentului O.I.V. şi sunt prezentate în ANEXA I.
Fiecare probă de vin sau produs de origine vitivinicolă prezentat în Concurs trebuie să fie formată din 4 sticle a cite 0,75 litri (în anumite cazuri se accepta şi butelii de 0,5 litri sau 1 litru), sau 2-3 sticle de 1,5 litri sau 2 litri. Sticlele trebuie să fie prevăzute cu un dop de unică folosinţă şi să fie personalizate cu eticheta lor originală sau cea tehnică, etichetarea fiind în concordanţă cu legislatia aplicată în ţara de origine.

Art. 3. MODALITATEA DE ÎNSCRIERE
Fiecare vin sau produs de origine vitivinicolă va fi însoţit de o fişă de înregistrare la Concurs care conţine un minim de informaţii:
denumirea exactă a produsului în conformitate cu legislaţia ţării de origine;
categoria de încadrare a produsului in conformitate cu Anexa I;
anul recoltei (dacă este cazul);
soiul sau soiurile (cu indicarea procentajului care se regăseşte în vin);
volumul de vin care corespunde mostrelor prezentate in Concurs. Acest volum trebuie să fie disponibil în cantitatea minimă de 1000 litri. În anumite cazuri cînd producţia unui anumit vin este deosebit de redusă (vinuri din struguri botritizati, ice wine, vinuri de vinotecă etc.), acest volum poate fi de minim 100 litri.
datele tehnice,
numele şi semnătura persoanei autorizate.
Originalul fişei de înregistare trebuie introdusă în cutia cu mostrele de vin.
Formularul de înregistrare poate fi îndeplinit numai online.
Termenul limită pentru acceptarea fișelor de înregistrare:

11 februarie 2019 - pentru companiile străine, 23 februarie 2019 - pentru companiile moldovenești.
Nerespectarea termenelor de înregistrare și de plată va duce la excluderea participării în concurs.

Art. 4. EXPEDIEREA PROBELOR
Probele pot fi livrate personal sau prin poştă.
Expedierea probelor se va efectua numai după coordonarea cu organizatorul.
Recepţia probelor se va face împreună cu fişa de înregistrare şi cu dovada efectuarii plăţii taxei de participare în Concurs. Mostrele primite fără fişa de înregistrare, conform Art. 3 sau care nu respectă criteriile de înscriere, conform Art. 3, nu vor putea fi returnate şi vor rămîne în posesia Organizatorului. Probele acceptate la Concurs rămîn, de asemenea, în posesia Organizatorului.
Data limită pentru primirea mostrelor în Concurs este 23 februarie 2019.

Art. 5. SORTAREA ŞI CLASIFICAREA PROBELOR
Verificarea şi înregistrarea probelor se face de către Organizator pe baza fişelor de înregistrare şi a buletinelor de analiză. Organizatorii garantează depozitarea mostrelor în condiţii de temperatură care să le asigure o bună conservare.
Pe baza fişelor de înscriere şi a buletinelor de analiză, probele se repartizează pe categorii conform Anexei 1 şi se stabileşte ordinea de prezentare a acestora în Concurs; în ordine descrescătoare a anului de recoltă şi în ordine crescătoare a concentraţiei zahărului.
Fiecare probă trebuie să fie însoţită de Actul de Selecţie a probelor şi Certificatul de Calitate.
Pentru fiecare probă se îndeplineşte Formularul de înregistrare a probei aparte.


Art. 6. JURIUL
Fiecare juriu va fi format din 7 (şapte) membri, din care minimum 4 (patru) vor reprezenta ţări străine, iar ceilalţi 3 (trei) vor reprezenta ţara Organizatorului sau din 5 (cinci) membri, din care minimum 3 (trei) vor reprezenta ţări străine, iar ceilalti 2 (doi) vor reprezenta ţara Organizatorului. Fiecare juriu activează sub autoritatea unui presedinte care aparţine, în principiu, ţării Organizatorului. Fiecare juriu are la dispozitie un secretariat.
Membrii juriului trebuie să păstreze liniştea şi să nu facă gesturi sau mimici explicite a impresiilor personale în timpul degustării. Evaluarea probelor loc online. Fișa finală a lucrărilor comisiei este semnată de toți membrii comisiei.
Juriul activează sub autoritatea unui Prezidiu format din 3 (trei) membri:
un Preşedinte,
un Oenolog Consilier,
un Consilier Juridic. Prezidiul organizează repartizarea mostrelor pe comisii. De asemenea, are rolul de a supraveghea toate operaţiunile de pregătire a probelor, de jurizare a acestora şi de comunicare a rezultatelor, asigurând în special anonimatul absolut al probelor până la terminarea degustării.

Prezidiul poate decide o a două degustare a unei probe în cazul în care:
este cerută de preşedintele juriului,
este cerută de majoritatea degustatorilor din juriu,
apar diferenţe mari de notare între membrii juriului. Membrii prezidiului nu iau parte la evaluări.
O.I.V. deleagă un expert observator pentru întreaga perioadă a Concursului. Acest expert poate lua parte la lucrările diferitor jurii după cum consideră de cuviinţă.

Sala în care se face jurizarea probelor trebuie să fie izolată, luminată şi bine aerisită. Este interzisă întrarea oricărei persoane care nu este implicată direct în organizarea degustării. De asemenea, în sală sunt interzise fumatul şi utilizarea telefoanelor mobile cu excluderea modului silențios a acestora..

Art. 7. PREMII
Probele care au primit la degustare următoarele note vor primi distincții, după cum urmează:
• GRAND PRIX pentru categoria de Vin şi Băuturi alcoolice tari peste 96 puncte
• MAREA MEDALIE DE AUR peste 92 puncte
• MEDALIE DE AUR 86 - 91,99 puncte
• MEDALIE DE ARGINT 82 - 85,99 puncte
• MEDALIE DE BRONZ 80 - 81,99 puncte
Numărul de distincții (medalii) nu poate depăși 30% din numărul total de probe intrate în competiție, conform regulamentului O.I.V.
Învingătorilor concursului de degustare li se oferă posibilitatea de amplasare pe etichetă a logotipului premiului primit în concurs.

Art. 8. TRANSMITEREA PREMIILOR
Anunţarea probelor premiate se va face la sfârșitul Concursului.
Fiecare câstigător va primi o diplomă în care se va specifica natura premiului şi identitatea exactă a probei, conform informaţiilor oferite în formularul de înregistrare şi fişa de înscriere.
Ca dovadă a câştigării premiilor, vor fi decernate diplome şi medalii. Invingătorii Concursului vor fi decernaţi cu medalii şi diplome.
Organizatorii îşi rezervă dreptul de a menţiona în orice situaţie (presă, radio, TV, Internet, cataloage de prezentare) rezultatele Concursului, numele şi datele privind identitatea participanţilor.

Art. 9. DISPOZIŢII LEGALE ŞI CONTRACTUALE
Câstigătorii care doresc să reproducă sigla sau medalia Concursului pe etichetă sau în orice alt loc, trebuie să solicite folosirea acestui drept, încheindu-se în acest sens un contract cu PPE S.R.L.
Falsificarea siglei, reproducerea şi utilizarea acesteia fără acordul prealabil al Organizatorului este strict interzisă şi se pedepseşte conform legislației. Declaraţia falsă privind limitele minime ale volumului de vin disponibil corespunzător probelor înscrise în Concurs, precizate la Art. 3, se pedepseşte conform legislației, la sesizarea Organizatorilor.
Prezidiul îşi rezervă dreptul de a cere analize de laborator suplimentare pentru probele înscrise în Concurs. Participantul este direct răspunzător pentru toate informaţiile şi datele cuprinse în formularul de înregistrare a probei. Prezidiul poate verifica validitatea acestor informaţii, în special în ceea ce priveşte conformitatea informaţiilor produsului marcat cu proba de control ăamasă la dispoziția Organizatorilor.
Toate plîngerile, reclamaţiile în ceea ce priveşte modul de desfăşurare, executare, premiere, organizare vor fi adresate organizatorilor în vederea soluţionării pe cale amiabilă și rezolvate în conformitate cu regulile acestei prevederi, O.I.V. sau legislația actuală a Republicii Moldova.
Cererile trebuie trimise la adresa organizatorului până la data de 10 martie 2019.
Costul participării companiilor moldovenești
Participarea numai la concurs
Costul depinde de numărul de mostre.

1 probă - 1680 MDL
2 probe - 3360 MDL
3 probe - 5040 MDL
4 probe - 6000 MDL
5 probe - 7000 MDL
6 probe - 8400 MDL
7 probe - 9800 MDL
8 probe - 10400 MDL + stand ca bonus
9 probe - 11700 MDL + stand ca bonus
10 mostre - 13000 MDL + stand ca bonus

APLICAȚI-VĂ!
Pachetul de participarea (concurs + stativ 4 mp)
Costul depinde de numărul de mostre.

1 probă - 6680 MDL
2 probe - 8360 MDL
3 probe - 10040 MDL
4 probe - 11000 MDL
5 probe - 12000 MDL
6 probe - 13400 MDL
7 probe - 14800 MDL
8 probe - 10400 MDL + stand ca bonus
9 probe - 11700 MDL + stand ca bonus
10 mostre- 13000 MDL + stand ca bonus

APLICAȚI-VĂ!

Costul participării companiilor străine
Participarea numai la concurs
Costul depinde de numărul de mostre.


1 probă - 100 €
2 probe - 190 €
3 probe - 280 €
4 probe - 365 €
5 probe - 450 €
6 probe - 530 €
7 probe - 600 €
8 probe - 670 € + stand ca bonus
9 probe - 740 € + stand ca bonus
10 mostre - 800 € + stand ca bonus

APLICAȚI-VĂ!

Pachetul de participarea (concurs + stativ 4 mp)
Costul depinde de numărul de mostre.

1 probă - 350
2 probe - 440
3 probe - 530
4 probe - 615
5 probe - 700
6 probe - 780
7 probe - 850
8 probe - 670 + stand ca bonus
9 probe - 740 + stand ca bonus
10 mostre - 800 + stand ca bonus

APLICAȚI-VĂ!

Made on
Tilda