REGULAMENTUL
EURASIA WINE & SPIRITS COMPETITION
SESIUNEA SUPLIMENTARĂ DESCHISĂ
29-31 iulie 2020
Concursul EURASIA WINE & SPIRITS COMPETITION - este un instrument direct pentru selectarea vinurilor de calitate pentru o expoziție-degustare permanentă pe teritoriul VDNH Moscova, Rusia.
Pentru a selecta un set suplimentar de vinuri din Moldova, este organizată o sesiune de degustare suplimentară deschisă. Sunt implicate doar probe moldovenești.
Având în vedere situația creată de pandemia virusului corona, ținând cont de noile reguli de distanță socială - sesiunea se desfășoară în format online.

Art. 1. ORGANIZAREA CONCURSULUI
Concursul Internaţional de vinuri şi băuturi spirtoase EURASIA WINE & SPIRITS COMPETITION 2020 este organizat de către compania PPE S.R.L. (Poliproject Exhibitions) și se desfășoară în conformitate cu regulile Organizaţiei Internaţionale a Viei şi Vinului (OIV).
Concursul este organizat în conformitate cu Normele concursurilor internaţionale de vinuri elaborate de O.I.V. iar aprecierea probelor va fi făcută de un juriu internaţional ai cărui membri sunt recunoscuţi prin experienţă şi profesionalism.

Datele concursului 29 iulie - 31 iulie 2020.
Termenul limită de înregistrare este 10 iulie 2020.
Termenul limită pentru obținerea probelor este 17 iulie 2020.

Depăşirea datei de înscriere a probelor sau a datei de primire a probelor atrage dupa sine imposibilitatea participării in Concurs.

Art. 2. ACCEPTAREA PROBELOR
Sesiunea este deschisă tuturor tipurilor de vin :
- vinuri albe din soiuri nearomate
- vinuri roze din soiuri nearomate
- vinuri roșii din soiuri nearomate
- vinuri aromate

Fiecare probă de vin sau produs de origine vitivinicolă p rezentat în Concurs trebuie să fie formată din 8 sticle a cite 0,25 litri. Ambalajele pentru competiție vor fi prezentate de organizator.
Sticlele trebuie să fie prevăzute cu un dop de unică folosinţă şi să fie personalizate cu eticheta lor originală sau cea tehnică, etichetarea fiind în concordanţă cu legislatia aplicată în ţara de origine.
Volumul de vin care corespunde mostrelor prezentate in Concurs trebuie să fie disponibil în cantitatea minimă de 1000 litri. În anumite cazuri cînd producţia unui anumit vin este deosebit de redusă (vinuri din struguri botritizati, ice wine, vinuri de vinotecă etc.), acest volum poate fi de minim 100 litri.

Art. 3. MODALITATEA DE ÎNSCRIERE
Înscrierea probelor se poate face on-line
 1. Fisa de înregistrare a participantului – se completeaza o data
 2. Fişele de înscriere a vinurilor – pentru fiecare proba
 3. Buletinele de analiza ale vinurilor, conform ANEXA II a OIV.
Fiecare vin sau produs de origine vitivinicolă va fi însoţit de o fişă de înregistrare la Concurs care conţine un minim de informaţii:

 • denumirea exactă a produsului în conformitate cu legislaţia ţării de origine;
 • categoria de încadrare a produsului;
 • anul recoltei (dacă este cazul);
 • soiul sau soiurile (cu indicarea procentajului care se regăseşte în vin);
 • datele tehnice;
 • numele şi semnătura persoanei autorizate.

 1. Organizatorul întocmeşte factura fiscală pe care o trimite pe e-mail participantului.
 2. Participantul trimite dovada plăţii taxei de înregistrare.
 3. Documentele de înscriere, în original trebuie introduse în una dintre cutiile în care se expediază probele. Pe cutia cu acte va fi trecută specificaţia «Conţine documente».

Art. 4. TAXA DE INREGISTRARE

Taxa de înregistrare este următoarea (inclusiv TVA):
1-3 probe 1680 MDL/ proba
4-7 probe 1500 MDL/ proba
de la 8 probe 1300 MDL/ proba + 2 probe bonus
de la 15 probe 1200 MDL/ proba + 3 probe bonus

Plata se face prin transfer bancar în contul organizatorului:
Destinatar: PPE S.R.L.
MD-2012, Chisinаu, Moldova Str. M. Eminescu, 41/1, of. 2
c/f 1010600042277, cod TVA 0208965,
IBAN MD51VI000002224117461MDL
Banc: BC Victoriabank S.A., Chisinau,
Cod Swift: VICBMD2X

Art. 5. EXPEDIEREA PROBELOR
Probele pot fi livrate personal sau prin poştă.
Expedierea probelor se va efectua numai după coordonarea cu organizatorul.
Recepţia probelor se va face împreună cu fişa de înregistrare şi cu dovada efectuarii plăţii taxei de participare în Concurs.
Mostrele primite fără fişa de înregistrare sau care nu respectă criteriile de înscriere nu vor putea fi returnate şi vor rămîne în posesia Organizatorului.

Art. 6. SORTAREA ŞI CLASIFICAREA PROBELOR
Verificarea şi înregistrarea probelor se face de către Organizator pe baza fişelor de înregistrare şi a buletinelor de analiză. Organizatorii garantează depozitarea mostrelor în condiţii de temperatură care să le asigure o bună conservare.
Pe baza fişelor de înscriere şi a buletinelor de analiză, probele se repartizează pe categorii conform Anexei 1 şi se stabileşte ordinea de prezentare a acestora în Concurs

Categoriile de băuturi prezentate în concurs sunt următoarele:
- vinuri albe din soiuri nearomate
- vinuri roze din soiuri nearomate
- vinuri roşii din soiuri nearomate
- vinuri din soiuri aromate

Art. 7. JURIUL
Fiecare juriu va fi format din 7 (şapte) membri, din care minimum 4 (patru) vor reprezenta ţări străine, iar ceilalţi 3 (trei) vor reprezenta ţara Organizatorului sau din 5 (cinci) membri, din care minimum 3 (trei) vor reprezenta ţări străine, iar ceilalti 2 (doi) vor reprezenta ţara Organizatorului. Fiecare juriu activează sub autoritatea unui presedinte care aparţine, în principiu, ţării Organizatorului. Fiecare juriu are la dispozitie un secretariat.
Membrii juriului trebuie să păstreze liniştea şi să nu facă gesturi sau mimici explicite a impresiilor personale în timpul degustării. Evaluarea probelor are loc online. Fișa finală a lucrărilor comisiei este semnată de toți membrii comisiei.
Juriul activează sub autoritatea unui Prezidiu format din 3 (trei) membri:
1. un Preşedinte,
2. un Oenolog Consilier,
3. un Consilier Juridic.
Prezidiul organizează repartizarea mostrelor pe comisii. De asemenea, are rolul de a supraveghea toate operaţiunile de pregătire a probelor, de jurizare a acestora şi de comunicare a rezultatelor, asigurând în special anonimatul absolut al probelor până la terminarea degustării.
Prezidiul poate decide o a două degustare a unei probe în cazul în care:
este cerută de preşedintele juriului,
este cerută de majoritatea degustatorilor din juriu,
apar diferenţe mari de notare între membrii juriului.
Membrii prezidiului nu iau parte la evaluări.

Art. 8. PREMII
Probele care au primit la degustare următoarele note vor primi distincții, după cum urmează:
GRAND PRIX pentru categoria de Vin şi Băuturi alcoolice tari peste 96 puncte
MAREA MEDALIE DE AUR peste 92 puncte
MEDALIE DE AUR 86 - 91,99 puncte
MEDALIE DE ARGINT 82 - 85,99 puncte
MEDALIE DE BRONZ 80 - 81,99 puncte

Numărul de distincții (medalii) nu poate depăși 30% din numărul total de probe intrate în competiție, conform regulamentului O.I.V.
Învingătorilor concursului de degustare li se oferă posibilitatea de amplasare pe etichetă a logotipului premiului primit în concurs.

Art. 9. TRANSMITEREA PREMIILOR
Anunţarea probelor premiate se va face în data de 1 august 2020 pe site-ul www.eawsc.com
Ca dovadă a câștigării premiilor, se vor acorda diplome.
De asemenea, vor fi puse la dispoziţie de către organizatori, contra-cost, etichete autoadezive cu medalia obţinută pentru aplicarea pe sticle.
Organizatorii îşi rezervă dreptul de a menţiona în orice situaţie (presa scrisă, radio, tv, internet, cataloage de prezentare) rezultatele Concursului, numele şi datele privind identitatea participanţilor.

Art. 10. DISPOZIŢII LEGALE ŞI CONTRACTUALE
Câstigătorii care doresc să reproducă sigla sau medalia Concursului pe etichetă sau în orice alt loc, trebuie să solicite folosirea acestui drept, încheindu-se în acest sens un contract cu PPE S.R.L.
Falsificarea siglei, reproducerea şi utilizarea acesteia fără acordul prealabil al Organizatorului este strict interzisă şi se pedepseşte conform legislației. Declaraţia falsă privind limitele minime ale volumului de vin disponibil corespunzător probelor înscrise în Concurs, precizate la Art. 3, se pedepseşte conform legislației, la sesizarea Organizatorilor.
Prezidiul îşi rezervă dreptul de a cere analize de laborator suplimentare pentru probele înscrise în Concurs. Participantul este direct răspunzător pentru toate informaţiile şi datele cuprinse în formularul de înregistrare a probei. Prezidiul poate verifica validitatea acestor informaţii, în special în ceea ce priveşte conformitatea informaţiilor produsului marcat cu proba de control ăamasă la dispoziția Organizatorilor.
Toate plîngerile, reclamaţiile în ceea ce priveşte modul de desfăşurare, executare, premiere, organizare vor fi adresate organizatorilor în vederea soluţionării pe cale amiabilă și rezolvate în conformitate cu regulile acestei prevederi, O.I.V. sau legislația actuală a Republicii Moldova. Cererile trebuie trimise la adresa organizatorului până la data de 15 august 2020.
Iulia Talmazan
PPE S.R.L.

41/1, block C, of. 2, st. M. Eminescu,
Chisinau, Republic of Moldova, MD-2012
Phone: +373 22 22 20 70,
mob. + 373 68166211

eawsc@poliproject.md